Zasady bezpieczeństwa COVID-19

Szczególne zasady bezpieczeństwa wynikające z ogłoszenia stanu epidemii

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 , Agencja Turystyczno-Ubezpieczeniowa OMNIBUS stosuje się do wszystkich zaleceń sanitarnych i dokłada wszelkich starań , aby zapewnić swoim klientom jak najbardziej bezpieczne uczestnictwo w organizowanych imprezach.

W związku z powyższym, wprowadza się szczególne zasady bezpieczeństwa dla klientów biura OMNIBUS oraz dla turystów uczestniczących w wycieczkach i spacerach organizowanych przez firmę OMNIBUS.

  1. Przed wejściem do biura i autokarów turyści proszeni są o dezynfekcję rąk przy pomocy udostępnionych środków.
  2. Osoby z objawami choroby (gorączka,kaszel,katar,duszności) nie mogą przebywać w pomieszczeniach biurowych, jak również nie mogą wsiąść do autokaru i brać udziału w imprezie.
  3. Klienci, przebywający w pomieszczeniu zamkniętym mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.
  4. W pomieszczeniu biurowym jednorazowo może przebywać 2 osoby.
  5. Wycieczki oraz spacery odbywają się w grupach, a uczestnicy wycieczki lub spaceru mają obowiązek posiadania maseczki.
  6. Powierzchnie biurowe, z którymi mają kontakt turyści oraz wnętrze autokarów na wycieczki podlegają regularnemu dezynfekowaniu odpowiednimi środkami.
  7. Pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo klientów oraz uczestników wycieczki może odmówić wstępu do biura lub uczestnictwa w wycieczce osobom naruszającym szczególne zasady bezpieczeństwa.