Bóbrka

Ognisko w Skansenie
Naftowym w Bóbrce

 wyjazd o godz. 14.30 sprzed Centrum Lecznictwa Uzdrowiskowego, powrót ok. 20.30

Skansen Przemysłu Naftowego w Bóbrce jest najstarszą kopalnią ropy naftowej na świecie. To tu Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa w 1854 roku zaczęli wydobywać ropę naftową na skalę przemysłową. Zachowały się najstarsze szyby naftowe – kopanki  oraz sprzęt do wydobywania ropy naftowej: wiertnice, kiwony, kieraty. W dworku Łukasiewicza – jego gabinet, stara apteka, bogata kolekcja lamp naftowych, sala geologiczna.

Po zwiedzaniu skansenu – ognisko z pieczeniem kiełbasek w pięknym lesie. Obok ogniska przygotowana wiata na zabawę taneczną, w zimie zabawa przenosi się do wiertnicy kanadyjskiej – specjalnego budynku zaadaptowanego dla potrzeb imprez. Do tańca gra zespół. Brak możliwości zakupu napojów.

Cena 80

obejmuje: transport, usługę przewodnika, bilety wstępu do Skansenu, organizację imprezy – kiełbaski z dodatkami, herbata, zespół muzyczny, ognisko, ubezpieczenie.