Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku

 wyjazd o godz. 13.35 spod Biura Omnibus, powrót ok. 18.00.

 

 

Skansen Budownictwa Ludowego w Sanoku – jest jednym z największych tego typu skansenów w Polsce. Prezentuje on kulturę materialną ludzi, którzy żyli tu przed 100 – 200 laty. Są tu wioski Bojków, Łemków, Pogórzan, Dolinian, jest Miasteczko Galicyjskie. Zwiedzamy chaty, szkołę, młyn, cerkwie, kościoły, dom plebana, dworek szlachecki. Piękna lekcja historii terenu.

 

Cena 80 zł obejmuje: transport, usługę przewodnika, bilety wstępu do Skansenu